Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Chí Tôn

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Chí Tôn

Thời gian sau khi máu chủ Open
Mở Tính Năng / Sự Kiện Sub
10 ngày Lông Vũ / Huy Hiệu Hoàng Tộc 2-3
10 ngày Boss Quỷ Vương 3
Sau 45 ngày Boss Medusa 3
Sau 60 ngày Boss Kundun 1
Sau 45 ngày Sky Event 2-3
Sau 30 ngày Ralkion Event (Nhện) 2-3
Sau 45 ngày Ép Cánh 2.5 1
Sau 60 ngày Ép Cánh Cấp 3 1
Sau 30 ngày Công Thành Chiến 20
Sau 60 ngày Cộng Hưởng 3 Option 1
Sau 60 ngày Max Master 400Thông Tin Cần Biết


Tính Năng / Item
Cách Nhận Sub
Lông Vũ / Huy Hiệu Hoàng Tộc Train tại Icarus 2-3
Train Master Train Tại Barracks và Kantru Tất cả
Tạo Guild Cần Reset 6 lần và lv 400
Rửa Tội Trong Game Lệnh /pkclear
NPC Chaos Golbin Noria 1
Tạo Nhân Vật MG = 220
DL = 250
Sum = 300
RF = 350
Kiếm Ngọc Train tại BC VIP và DV VIP 2-3
Giới Hạn Reset 3 lần / ngày