Cách Thiết Lập AuTo Tự Động Đánh Không Diss Game


Cách thiết lập auto tránh diss game
Yêu cầu thứ nhất : Tắt khoảng cách tấn cộng rộng để nhân vật không bị chạy qua chạy lạiBấm lưu thiết lập click vào ô bên dưới để tự đánh quái hoặc bấm phím Home


Lưu ý : Nếu vẫn còn bị diss các bạn tắt nốt ô tấn công xung quanh rộng để nhân vật của bạn đánh quái không bị chạy lên chạy xuống chạy trái chạy phi.