Các bạn làm theo các bước dưới đây

Bước 1 : chọn nhân vật

Bước 2 : Click vào đổi Giffcode

Bước 3 : Nhập mã code