Tham gia sự kiện Huyết Lâu

Sự kiện Huyết Lâu (Blood Castle)

Giới thiệu chung

- Huyết Lâu bao gồm 8 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.
- Để tham gia Huyết Lâu trước hết cần có Áo Tàng Hình.
- Áo Tàng Hình được kết hợp thông qua NPC Goblin tại Noria theo công thức.Các luật trong Lâu Đài Máu:

 • + Các áo tàng hình với cấp độ tương ứng sẽ biến mất sau khi vào Lâu đài máu.
 • + Lệnh dịch chuyển vẫn có hiệu lực sau khi vào Lâu đài máu.
 • + Người chơi không được phép vào sau khi Lâu đài máu đóng hoặc bắt đầu cuộc chiến.
 • + Khi nhân vật bị giết trong Lâu đài máu sẽ trở về Devias.
 • + Sử dụng bùa về làng trong Lâu đài máu sẽ đưa người chơi trở về Devias.
 • + Không bị mất điểm kinh nghiệm khi người chơi bị giết trong Lâu đài máu.
 • + Không mất zen khi bị giết trong Lâu đài máu.
 • + Không rớt đồ trên người khi bị giết.
 • + Không cho phép giết người trong Lâu đài máu.
 • + Sau khi nhiệm vụ trong Lâu đài máu bắt đầu, người chơi không thể di chuyển đến vùng an toàn khác.
 • + Nhân vật ở lâu Lâu đài máu sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đưa về Devias.
 • + Nếu nhiệm vụ được hoàn thành trong thời gian quy định (15 phút) tất cả quái vật sẽ biến mất và Lâu đài máu sẽ đóng cửa sau 2 phút sau đó các nhân vật sẽ được đưa về Devias.
 • + Những kỹ năng có thể sử dụng được trong vùng an toàn
  • o Tăng sức phòng thủ
  • o Tăng sức đánh
  • o Tăng sinh mệnh
  • o Tăng lượng máu
  • o Phòng thủ năng lượng • + Không thể giao dịch trong Lâu đài máu.
 • + Khi máu của Tiểu qủy hoặc Thần hộ mệnh tụt đến 0 nó sẽ tự động thay cái khác nếu có sẵn trong thùng đồ.
 • + Mỗi nhân vật trong một tài khoản được phép vào Lâu đài máu 6 lần 1 ngày.