Làm nhiệm vụ cấp I - II - III

Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Thăng Cấp 1 - 2 - 3

Nhiệm Vụ 1:

Nhiệm vụ 150 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên
Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ
Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)
Phần Thưởng -Chiến Binh thành Kỵ Sĩ
-Phù Thủy thành Pháp Sư
-Tiên Nữ thành Thánh Nữ
-Thuật Sĩ thành Thuật SưGiai đoạn 1:
Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina
Quyển Sách Đế Vương
Các bạn có thể mua vật phẩm tại Quầy Bar Lorencia


Giai đoạn 2: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.

Chiến binh: Thanh gươm gãy
Phù thủy: Linh hồn phù thủy
Tiên nữ: Nước mắt tiên nữ
Thuật sĩ: Con mắt Abyss
Các bạn có thể mua vật phẩm tại Quầy Bar Lorencia

Nhiệm vụ 2: (Nhiệm vụ 220)

Nhiệm vụ 220 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên
Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Phần Thưởng - Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.
- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.
- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại ( Lorencia139,87 ), ( Devias 198,147), ( Noria 170,88)
( Atlans 18,25 )

Giai đoạn 1: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon

Giai đoạn 2: (chỉ dành cho Kỵ Sĩ) Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon
Các bạn có thể mua các vật phẩm trên tại Bar Lorencia

Nhiệm vụ 3: ( Thăng cấp Master )

Nhiệm vụ Master Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 400
Điều Kiện Đã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220
Dành cho các chủng tộc Tất cả chủng tộc
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc Lorencia
Phần Thưởng - Kỵ Sĩ (Blade Knight) hóa thân thành Thiên Tướng (Blade Master)
- Pháp Sư (Soul Master) hóa thân thành Thiên Sứ (Grand Master)
- Thánh Nữ (Muse Elf) hóa thân thành Thiên Nữ (High Elf)
- Thuật Sư (Bloody Summoner) hóa thân thành Phục Ma pháp sư (Dimension Master)
- Chúa Tể (Dark Lord) hóa thân thành Thiên Vương (Lord Emperor)
- Đấu Sĩ (Magic Gladiator) hóa thân thành Thiên Kiếm (Duel Master)
- Thiết Binh (Rage Fighter) hóa thân thành Quyền Vương (Fist Master)

NPC Debin tại Lorencia Tọa độ 146,127

Giai đoạn 1: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin

Các bạn có thể Mua ở Bar Lorencia

Giai đoạn 2: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin


Các bạn di chuyển đến Map Barrack

Giai đoạn 3: Tiêu diệt Dark Elf . Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin


Dark Elf
Các bạn di chuyển đến Map Refuge

Sau khi hoàn thành giai đoạn 3. Nhân vật của bạn sẽ thăng cấp thành master tương ứng với nhân vật . Chúc các bạn hoàn thành nhiệm vụ thành công .