Viết Tiếng Việt Có Dấu Trong MU bằng Unikey ​

Các bạn tắt hết Unikey rồi làm theo các bước sau :