Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Master Nhanh Trên Web

Lưu ý: Nhân vật Dw ,EF hãy làm xong nhiệm vụ 2 và maron thì làm nhiệm vụ master trên web để tránh bị lỗi Skil Liên Hoàn Tiễn và MNS