Lông vũ Condor - Feather Condor


- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".

Chaos Gobin


- Cần có :


 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
 • 1 Ngọc Sáng Tạo.
 • 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).
 • 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao )
 • 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao )

- Tỉ lệ tối đa : 60%.


- Khi thành công sẽ được Lông Vũ Condor . Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.


Bước 2: Chế tạo cánh cấp 3:
- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường ".


- Cần có :


 • 1 Ngọc Hỗn Nguyên.
 • 1 Ngọc Sáng Tạo.
 • 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).
 • 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 ( nén 10 viên ).
 • 1 Lông vũ Condor.
 • 1 Linh hồn Condor.
 • 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao, có thể dùng nhiều item để tăng % )


Cách nhặt Linh hồn Condor: Các bạn nhặt khi train quái hoặc về lorencia mua shop nhé !!.
Linh hồn Condor

- Tỉ lệ tối đa : 40%.


- Khi thành công sẽ được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại Wing 3. Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.

Chế tạo cánh cấp 3 muonline